• În data de 23 ianuarie 2022 Adunarea Parohială a parohiei noastre a ales un nou Comitet Parohial, pentru mandatul 2022-2026. Ca urmare, preotul paroh Mircea Uță a convocat pe membrii Comitetului Parohial ales, în ședință de constituire, în biserica parohială, pentru data de 6 februarie 2022, potrivit art. 25 din ROD. Cu acest prilej, părintele paroh le-a prezentat membrilor Comitetului Parohial articolele 66 și 67 din Statutul BOR privitoare la responsabilitățile pe care le are Comitetul Parohial într-o parohie, constituirea Biroului de conducere și organizarea Comitetului în 5 servicii: social, misionar, cultural, pentru tineret și administrativ gospodăresc.

  Biroul de conducere al Comitetului Parohiale este format din: 

  Coordonator de programe: Dr. Zahiu Denise;

  Secretar: Postolache Olguța Mariana;

  Casier: Simionescu Oana.

  1.   Serviciul social cu următoarea componență:

  Ø Marincea Maria – coordonator

  Ø Fătu Constanța

  Ø Gheorghiu Vasilica

  Ø Jercan Ana

  Ø Mazilu Alexandra.

  2. Serviciul misionar cu următoarea componență:

  Ø  Ciocârlan Mihaela– coordonator

  Ø  Cruceru Andriana

  Ø  Enache Georgiana

  Ø  Nicolae Corina

  Ø  Glodeanu Tinca

  Ø  Susanu Marcela.

  3. Serviciul cultural cu următoarea componență:

  Ø  Dr. Denise Zahiu – coordonator

  Ø  Apetrei Ana Maria

  Ø  Cârcei Mihaela

  Ø  Găvarnă Iolanda

  Ø  Marin Luminița

  Ø  Postolache Mariana Olguța.

  4. Serviciul pentru tineret are următoarea componență:

  Ø  Simionescu Oana– coordonator

  Ø  Popa Mihaela.

  5. Serviciul administrativ gospodăresc are următoarea componență:

  Ø  Cazacu Maria – coordonator

  Ø  Buturugă Andriana

  Ø  Dumitru Magdalena

  Ø  Barbu Veronica

  Ø  Tănase Maria.

*

 Potrivit art.67 din Statutul BOR, Comitetul parohial are 5 servicii, fiecare fiind condus de un coordonator numit de către Biroul de conducere.

Serviciile Comitetului parohial au următoarele atribuții:

a. Serviciul social:

1. cooperează permanent cu asistenții sociali ai parohiei, Protopopiatului și Centrului eparhial;

2. cooptează în Comitetul parohial, pentru colaborare, pe asistentul social sau lucrătorul social de la primăria locală, sau, după caz, îl invită la ședințele Comitetului parohial;

3. colaborează cu unitățile medicale și sprijină diferite programe de sănătate;

4. se ocupă cu ajutorarea săracilor, orfanilor, văduvelor și a vârstnicilor;

5. sprijină integrarea socială a deținuților eliberați din penitenciare;

6. sprijină reinserția socială a tinerilor instituționalizați care, după împlinirea vârstei de 18 ani, au părăsit centrele de plasament;

7. cooperează cu organizații neguvernamentale în condițiile legislației bisericești în vigoare;

8. sprijină programul de asistență maternală și adopțiile naționale;

9. promovează și susține programe social-filantropice ale parohiei; sprijină și întreține cantina socială a parohiei;

10 . cooperează în permanență cu preoții misionari din sistemul de sănătate, penitenciare și armată, azile, orfelinate etc.;

11. cu acordul autorității bisericești superioare, colectează ajutoare în situații de urgență și sprijină constituirea unui fond financiar pentru astfel de situații;

12. sprijină programele de prevenire și eradicare a violenței în familie, de combatere a traficului de ființe umane, a drogurilor și altele, precum și acordarea asistenței spirituale și materiale familiilor din care părinții au plecat la muncă sau studii în străinătate ori au emigrat definitiv.

 

b. Serviciul misionar:

1. cooperează cu alte parohii, cu mânăstiri și cu duhovnici din zonă;

2. promovează difuzarea și citirea Sfintei Scripturi și a cărților duhovnicești, cu recomandarea preotului paroh;

3. îl sprijină pe preotul paroh în organizarea unor activități misionare, pentru o mai bună cunoaștere, păstrare și consolidare a credinței ortodoxe;

4. ajută la organizarea hramului bisericii, a întrunirilor duhovnicești și a altor manifestări religioase și sprijină achiziționarea de material audio-vizual cu caracter religios;

5. organizează vizite misionare în spitale, în penitenciare, în centre pentru ocrotirea copiilor și a vârstnicilor și în familii aflate în dificultate;

6. menține, în permanență, legătura cu asociațiile bisericești ortodoxe de pe teritoriul parohiei și al eparhiei;

7. identifică și sprijină persoanele indecise și oscilante din punct de vedere religios, pentru întărirea lor în credință și participarea la viața Bisericii;

8. ajută Consiliul parohial la colectarea Fondului central misionar, Fondului Filantropia și a unor fonduri speciale în situații de urgență.

 

c. Serviciul cultural:

1. inițiază și sprijină achiziționarea și distribuirea cărților de cult, icoane, cruciulițe și cărți de zidire sufletească pentru credincioși și pentru biblioteca parohială;

2. încurajează în comunitate citirea cărților și a revistelor din biblioteca parohială, audierea programelor radiofonice ortodoxe și vizionarea programelor ortodoxe de televiziune;

3. împreună cu profesorii de religie, încurajează participarea elevilor la Sfinta Liturghie și la alte slujbe bisericești, precum și la activități cultural-educative care promovează credința creștină ortodoxă;

4. sprijină înființarea de capele sau paraclise în școlile din cuprinsul parohiei;

5. organizează festivități legate de marile sărbători bisericești și naționale menționate în calendarul bisericesc anual;

6. susține cântarea omofonă și a corului bisericii;

7. organizează acțiuni privind păstrarea și promovarea tradițiilor, a folclorului și a specificului cultural local și național;

8. înființează și acordă burse de studiu și ajutoare pentru elevii merituoși și pentru cei din familii cu posibilități materiale modeste;

9. organizează, cu sprijinul profesorilor și donatorilor, meditații gratuite pentru elevii săraci din parohie;

10. antrenează intelectualii din parohie în activități de promovare a credinței ortodoxe și a culturii românești.

 

d. Serviciul pentru tineret:

1. promovează cartea religioasă în rândul tinerilor și încurajează publicarea unei foi parohiale;

2. invită personalități culturale pentru conferințe adresate tinerilor;

3. organizează întâlniri cu tineri, la care sunt invitați ierarhi, preoți, profesori de teologie;

4. acordă premii în cărți elevilor merituoși din comunitate proveniți din instituții de ocrotire socială sau din familii și medii sociale defavorizate;

5. sprijină preotul paroh în ducerea la îndeplinire a deciziilor Sfântului Sinod sau ale chiriarhului locului în probleme de educație a tineretului școlar de toate vârstele;

6. organizează pelerinaje, excursii și tabere de tineret cu caracter creștin.

 

e. Serviciul administrativ-gospodăresc: 

1. se îngrijește de înzestrarea și înfrumusețarea bisericii, precum și de cimitirul parohial;

2. se îngrijește de întreținerea monumentelor eroilor și a troițelor de pe teritoriul parohiei;

3. are grijă de întreținerea curții bisericii, a spațiilor verzi și a incintei (casă parohială, casa de prăznuire, clopotniță, capelă, muzeu etc.).