CURRICULUM VITAE

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

Cosmin GRIGORESCU

Mobil

0722505155

E-mail

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Data naşterii

2 august 1976

Experienţa profesională

 

Perioada

2014 (aprilie) - prezent

Funcţia ocupată

Senior Consultant

Activităţi şi responsabilităţi principale

Manager proiect ACCESS

-       Asigura coordonarea echipei de proiect;

-       Asigura managementul financiar al proiectului in conformitate cu cerintele specifice donatorului si World Vision (WV);

-       Asigura coordonarea cu partenerii din proiect, atat partenerul local, FundatiaMotivation Romania, cat si partenerii internationali, prin WV US;

-       Coordoneazaactivitatile din teren in consultare cu managerii de ADP si departamentul Operational;

-       Mentine baza de date cu documentele de proiect, in conformitate cu cerintelefinantatorului, al coordonatorului de proiect din WV US si al Fundatiei World Vision Romania (WVR) si o pune la dispozitia beneficiarului la finalul proiectului;

-       Asigura raportarea periodica cu privire la implementarea proiectului si propune solutii de ajustare in vederea atingerii indicatorilor de performanta propusi de finantator

Specialist Educație

-       Contribuie la monitorizarea implementarii strategiei sectoriale pentru educație;

-       Sustine implementarea la nivel national a obiectivelor strategice ale WVR in domeniul educatiei

-       Dezvolta relațiile de parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) și alte institutii publice de la nivel național pentru atingerea obiectivelor de advocacy din domeniul educatiei;

-       Dezvolta relații funcționale cu instituții academice și de cercetare și cu alte ONG-uri, din Romania sau din regiune, care acționează în domeniul educației;

-       Identifica oportunități de advocacy care să conducă la atingerea indicatorilor strategici privind participarea scolara si crestereacalitatiieducatiei obligatorii;

-       Reprezintă WVR în comunitatea de practică a World Vision International (WVI);

Perioada

   2008 (iunie) – 2013 (31 octombrie)

Funcţia ocupată

Director executiv

Activităţi şi responsabilităţi principale

-       Coordonarea echipei de management a Federaţiei;

-       Supervizarea implementării proiectelor (9 proiecte din care 6 cu finanțare POSDRU);

-       Elaborarea de noi propuneri de proiecte (POSDRU, Daphne, FDSC, Youth in Action, Renovabis, Black Sea Cooperation Programme);

-       Stimularea cooperării între cele 21 ONGuri membre ale Federaţiei;

-       Dezvoltarea relațiilor cu alte ONGuri, în perspectiva aderării lor la Federație;

-       Dezvoltarea de contacte/parteneriate cu organizaţiinaționale și internaționale relevante;

-       Advocacy în interesul membrilor Federaţiei;

-       Supervizarea exerciţiului bugetar global al Federaţiei (25.000.000 lei total până în prezent);

-       Supervizarea procesului de planificare strategica 2013-2015

-       Supervizarea procesului de achiziții publice;

-       Recrutarea personalului cheie din cadrul organizaţiei.

Perioada

2009 - prezent

Funcţia ocupată

diacon

Activităţi şi responsabilităţi principale

Slujire liturgică

Numele şi adresa angajatorului

Parohia Colțea, Bucuresti

Perioada

   2000 (iunie) – 2008(mai)

Funcţia ocupată

Ofițer de Program

Parteneriatul Biserica Ortodoxă Română (BOR) – International Christian OrthodoxCharities (IOCC)

Activităţi şi responsabilităţi principale

 1. 2005-2008: Consolidarea iniţiativelor comunitare de prevenire a HIV/SIDA şi a violenţei în familie în România”(proiect USAID $5.125.000)

-        Elaborarea strategiei de implementare, a procedurilor/instrumentelor de lucru (co-responsabil);

-        Recrutarea şi selectarea echipei de proiect: 2 coordonatori asistenţi şi 53 coordonatori locali;

-        Coordonarea implementării activităților în cele 13 judeţe ţintă (responsabil):

-        Negocierea raporturilor şi a tensiunilor între partenerii de proiect când a fost cazul;

-        Gestionarea formalităților de import pentru bunurile primite ca donație (valoare $3.000.000)

 1. 2002-2004: “Iniţiative comunitare de caritate în Oltenia”, (proiect USAID $335.000)

-        Selectarea echipei de management şi implementare a proiectului (co-responsabil);

-        Consultanță și orientare oferită echipei de management, în procesul de implementare;

-        Monitorizarea procesului de implementare a proiectului;

-        Negocierea raporturilor între partenerii de proiect.

 1. 2001-2003: “Centrul Comunitar pentru Tineret Bistriţa”; (proiect USAID $170.000)

-        Idem ca în cadrul proiectului menționat anterior

 1. 2000, 2001 şi 2004: „Asistenţa umanitară pentru victimele inundaţiilor din judeţele Arad, Bistriţa Năsăud, Maramureş şi Bacău”, (proiecte USAID $150.000)

-        Identificarea zonelor ţintă, a beneficiarilor şi a furnizorilor de ajutoare;

-        Organizarea activităţii de achiziţie, ambalare, transport şi livrare a ajutoarelor (co-responsabil).

Numele şi adresa angajatorului

IOCC Romania, Bulevardul Unirii nr.14, bl. 6, sc. 1, et. 4, Ap. 15, Bucuresti (www.iocc.ro)

Perioada

2001 (august) – 2005 (martie)

Funcţia ocupată

Coordonator:Campania naţională de prevenire a traficului de persoane în România;

Parteneriatul Biserica Ortodoxă Română (BOR) – Organizația Internațională pentru Migrație (OIM)

Activităţi şi responsabilităţi principale

-       Organizarea şi facilitarea de seminarii de informare şi conştientizare;

-       Dezvoltarea materialelor informative pentru preoţi şi profesorii de religie;

-       Supervizarea echipei BOR responsabile de gestionarea activităţilor de reintegrarea a beneficiarelor din Adăpostul OIM pentru victimele traficului de persoane din Bucureşti;

-       Dezvoltarea oportunităţilor de extindere a activităţilor de prevenirea traficului în diaspora.

Perioada

2000 (aprilie) - 2009 (septembrie)

Funcţia ocupată

Inspector eparhial

Activităţi şi responsabilităţi principale

-       Gestionarea programului de parteneriat dintre BOR și IOCC;

-       Coordonarea activităţilor şi proiectelor din program, din responsabilitatea BOR;

-       Gestionarea programului de parteneriat dintre BOR și OIM;

-       Coordonarea activităţilor şi proiectelor din program, din responsabilitatea BOR;

-       Identificarea de oportunităţi de parteneriat între BOR şi organizaţii naționale și internaționale;

-       Reprezentare ca panel speaker în evenimente naționale și internaționale.

-       Monitorizarea şi menţinerea legăturii dintre BOR şi ONGurile care funcţionează cu binecuvântarea Bisericii.

Perioada

1999 (septembrie) – 2000 (martie)

Postul ocupat

Profesor de religie

Activităţi şi responsabilităţi principale

-       Organizarea curiculei şi predarea orelor de curs

-       Organizarea de activităţi extracuriculare

Numele şi adresa angajatorului

Liceul Economic nr. 5, Str. Peștera Dâmbovicioara nr. 12, Bucureşti

Educaţie şi formare

 

Perioada

februarie 2009

Calificarea / diploma obţinută

Expert achiziţii publice / Certificat de acreditare CNFPA

Competenţe profesionale dobândite

Sistemul achiziţiilor publice; Principiile ce stau la baza achiziţiilor publice; Derularea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică;

Numele şi tipul furnizorului de formare

Institutul Român de Training, Splaiul Unirii nr. 4, Bl. B3, Sc. 1, Et. 6, Apt. 23, Bucureşti 

Perioada

2002

Calificarea / diploma obţinută

Managementul proiectelor

Competenţe profesionale dobândite

Managementul echipei;Managementul activităților. Managementul conflictelor;
Managementul voluntarilor;Management financiar;Evaluare si raportare

Numele şi tipul furnizorului de formare

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

Perioada

2002

Calificarea / diploma obţinută

Formare de formatori în domeniul combaterii traficului de persoane

Competenţe profesionale dobândite

Specificul traficului de persoane ca fenomen;
Construirea curiculei de prevenirea traficului pentru audienta in mediul scolar si comunitar;
Abordarea specifica diferentiata a adultilor si tinerilor

Numele şi tipul furnizorului de formare

Organizatia Internationala pentru Migratie

Perioada

2002

Calificarea / diploma obţinută

Planificare strategică si fundraising

Competenţe profesionale dobândite

Organizarea procesului de planificare in organizatie; Identificarea scopurilor si obiectivelor strategice si a directiilor strategice;
Identificarea resurselor; Ajustarea planului strategic

Numele şi tipul furnizorului de formare

Fundatia World Learning

Perioada

2001

Calificarea / diploma obţinută

Scrierea proiectelor de finantare

Competenţe profesionale dobândite

Identificarea nevoilor si a grupului tinta; 
Elaborarea obiectivelor si activitatilor; 
Implicarea comunitatii in construirea interventiei; 
Bugetarea

Numele şi tipul furnizorului de formare

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

Perioada

1-31 august 2000

Calificarea / diploma obţinută

Curs intensiv de limba neo-greaca

Disciplinele principale studiate

Limba neo-greacă

Competenţe profesionale dobândite

Cunoştinţe de limba neo-greaca de nivel începător

Numele şi tipul furnizorului de formare

Universitatea Aristotel, Tesalonic

Perioada

1995 – 1999

Calificarea / diploma obţinută

Licenţiat în teologie / Diplomă de licenţă

Disciplinele principale studiate

Studii biblice aprofundate, Dogmatică ortodoxă aprofundată,Istorie bisericească aprofundată,

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Facultatea de Teologie Ortodoxă, Str. Sf. Ecaterina nr. 2, Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

ISCED 5

Perioada

1990 – 1995

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de bacalaureat

Disciplinele principale studiate

Studii biblice, Dogmatică ortodoxă,Istorie bisericească,Pastoraţie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Seminarul Teologic „Sf. Gheorghe”, Str. Alexandru cel Bun nr. 2, Roman, jud Neamţ

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

ISCED 3

Aptitudini şi competenţe personale

 

Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute

engleză, franceză, italiană

Competenţe şi abilităţi sociale

-       Spirit de echipă; Spirit de sacrificiu pentru succesul iniţiativelor asumate; Perseverență și persuasiune: Capacitate de adaptare la medii sociale şi profesionale diferite; Comunicare facilă atât la nivel individual, cât și cu audienţe restrânse sau numeroase ; Naturalețe și lipsă de trac în interacțiunea cu publicul și oficialități de rang înalt

Competenţe şi aptitudini organizatorice

-       Motivarea şi mobilizarea echipei; Negociere;

-       Managementul şi aplanarea conflictelor;

-       Spirit organizatoric (inclusiv experiență în logistică), Minuţiozitate şi spirit analitic

(competențe dobândite în context profesional)

-       Spirit de iniţiativă şi leadership civic (asumarea de responsabilităţi de conducere în comunitate)

(competențe dobândite în urma activităților voluntare)

Competenţe şi aptitudini IT

-       Cunoştinţe şi abilităţi practice foarte bune de utilizare MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Competenţe şi aptitudini artistice

-       Interpretare muzicală vocală și instrumentală (chitară)

-       Desen și pictură

Responsabilități asumate voluntar

-       2008-2009, Vice președinte al Asociației de proprietari Str. Orșova nr. 7, bl. D3, sc. A, București

-       2009-2010, Președinte al Asociației de proprietari Str. Orșova nr. 7, bl. D3, sc. A, București

-       2010-prezent, membru in Consiliul Director al Asociației Părinților din Școala 174 București

Informaţii suplimentare:

Experienţă internaţională

 1. Roma, 15-16 mai 2002, “21st CenturySlavery – The HumanRightsDimensiontoTraffickingHumanBeings”. Conferinţă internaţională; Reprezentant oficial al BOR; Panel speaker;
 2. Bruxelles, 18-20 septembrie 2002, “A Global Challenge for the 21st Century”, Conferinţă europeană; Reprezentant oficial al BOR; Speaker;  
 3. Geneva, 21 martie 2003, “Holocaust VictimsAssistance - Humanitarianand Social Programme” (HSP) Prima întâlnire a partenerilor OIM; Reprezentant oficial al BOR; Panel Speaker;
 4. Bruxelles, 6-8 aprilie 2003, Prima întâlnire de consultare a echipei “Biserica şi Societatea” a Conferinţei Bisericilor Europene; Reprezentant oficial al BOR; Speaker;
 5. New Valamo, (Finlanda), 30 aprilie – 5 mai 2004“Diakonia in theOrthodox Church – FirstPan-OrthodoxConference on diaconalstewardship”; Reprezentant oficial al BOR; Panel speaker;
 6. Chişinău, 8-12 septembrie 2004 - Inter Church Co-Operation in CombatingTrafficking in Persons; Atelier de lucru internaţional; Reprezentant oficial al BOR; Panel speaker;
 7. Kiev, 21-23 septembrie 2004, “IOM and NGO Direct AssistancetoVictims of Trafficking. SuccessthroughCo-Operation”; Seminar internaţional; Reprezentant oficial al BOR; Speaker;
 8. Varşovia, 5-6 octombrie 2004, “Building Regional PartnershipstoFightTrafficking in the Context of EU Enlargement”; Conferinţă internaţională; Reprezentant oficial al BOR; Panel Speaker;
 9. Rabat (Maroc), 5-6 decembrie 2005, “MigrationandReligion In theGlobalisation Era”; Conferinţă internaţională; Reprezentant oficial al BOR;
 10. Praga, 19-21 octombrie 2006, “ChurchesandCorporateResponsibility In Central andEastern Europe”; Reprezentant oficial al BOR; Speaker.
 11. Lisabona; Funchal (Madeira), 13-20 octombrie 2008, vizită de studiu în domeniul implementării de proiecte finanţate din Fondul Social European, alături de echipa executivă a AMPOSDRU.
 12. Minsk (Belarus), 31 august-2 septembrie 2009 , „Europe and Central Asia Forum of Faith-BasedOrganizations on PopulationandDevelopment”, conferinţă internaţională; Reprezentant oficial al BOR şi al Federaţiei Filantropia.
 13. Freising (Germania), 2009, 2010, 2011, 2012: participări la congresele internationaleRenovabis – Conferinţa Episcopilor Catolici din Germania; Reprezentant oficial al Federaţiei Filantropia.
 14. Balamand (Liban), 26-30 martie 2012: OrthodoxPartners in HumanitarianResponseandDevelopment, simpozion internațional. Reprezentant oficial al Federaţiei Filantropia.

Referințe

Supervizori

-          IPS Arhiepiscop CIPRIAN ca supervizor al Sectorului Biserica și Societatea între 2001-2013 și președinte al Federației Filantropia între 2008-2012 (0238.41.36.08);

-          Pr. Dorel Nicolae MOTOC – Secretar General al Federației Filantropia, (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., 0372 768 599);

-          Mark OHANIAN –Director Regional pentru IOCC Eastern Europe în perioada 2003-2008; (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; +1 410 243 9820)

-          Ciprian NIȚĂ –Administrator General, partener OIM Romania; (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., 0744 141 564).

Omologi:

-          Corina MARARU – director,partener IOCC Romania (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , 0722 435 691)

-          Ionuț MĂCEȘARU – director, partener Global Commercium (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.               0731 309 003)

-          Cristian PLEȘA – director, partener Administrația Națională a Penitenciarelor

-          Irina SORESCU – președintă executivă, partener Centru Parteneriat pentru Egalitate (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , 0721 759 245)

-          Roxana DAMASCHIN ȚECU – Enterprise Development Director, partener NESsT Europe (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , 0724 078 487)

-          Dana BATES (dl.) – director, partener Fundația Noi Orizonturi (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , 0722 969 288)