Pentru Parohia Apărătorii Patriei II din Bucureşti ziua de 15 septembrie 2003 a devenit o zi cu totul specială, întrucât în această zi a fost inaugurat noul hram al bisericii parohiale: Sf. Ier. Ambrozie. Acest eveniment a avut loc cu prilejul vizitei Eminenţei Sale cardinalul Dionigi Tettamanzi, Arhiepiscopul de Milano, pe care acesta a efectuat-o, în perioada 15-18 septembrie 2003, Bisericii Ortodoxe Române, la invitaţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.

Delegaţia Bisericii Catolice milaneze, formată din Exc.Sa  Mons. Francesco Coccopalmerio, Episcop Auxiliar al Arhidiocezei de Milano, Mons. Gianfranco Bottoni, responsabil al Departamentului pentru Ecumenism şi Dialog al Arhidiocezei de Milano, părintele Giuseppe Bettoni, Paroh al Parohiei Sant’Angela Merici din Milano şi părintele Traian Valdman, paroh al Parohiei Ortodoxe Române din Milano, a fost însoţită la parohia noastră de o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române formată din P.S. Episcop Ambrozie Sinaitul, Vicar Patriarhal, P.C. Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula, Decanul Facultăţii de Teologie din Bucureşti şi P.C. Pr. Prof. Mihai Aurel, Directorul Seminarului Teologic Liceal din Bucureşti. Din partea comunităţii parohiale S.Angela Merici din Milano a participat un grup de cinci enoriaşi ai acestei parohii. Ploaia care cădea uşor asupra creaţiei lui Dumnezeu avea rolul de a binecuvânta lucrarea dumnezeiască ce se săvârşea. Cu toate acestea, ploaia nu a împiedicat pe copiii parohiei noastre, îmbrăcaţi în costume populare, de a-l întâmpina de distinsul oaspete în mod tradiţional cu pâine şi sare. Slujba de inaugurare a hramului Sf. Ier. Ambrozie a fost oficiată de către un sobor de 18 preoţi, avându-l în frunte pe P.S. Episcop Sebastian Ilfoveanul, Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu participarea distinsei delegaţii a Bisericii Catolice ambroziene. Cântările de laudă s-au împletit armonios în limbile română şi italiană, cu ajutorul celor doi diaconi şi a corului studenţilor teologi, având un singur scop: a-L slăvi pe Dumnezeu. Ceremonia ecumenică s-a încheiat cu procesiunea cu icoana Sf. Ier. Ambrozie pe care copiii au adus-o în biserica parohială şi au aşezat-o la locul cuvenit.

Vizita cardinalului Dionigi Tettamanzi la parohia noastră este şi o consecinţă a înfrăţirii ecumenice dintre Parohia noastră şi Parohia Sant’Angela Merici din Milano. De altfel, în cuvântul de întâmpinare adresat Eminenţei Sale am arătat următoarele: „Pe părintele Giuseppe, l-am cunoscut în urmă cu doi ani când, la data de 18 iunie 2001, la propunerea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Parohia Apărătorii Patriei II din Bucureşti a primit vizita unei delegaţii de clerici, monahi şi credincioşi din cadrul Arhidiecezei de Milano, aflată în vizită în România, delegaţie condusă de către Exc.Sa Mons. Francesco Coccopalmerio, Episcop Auxiliar al Arhidiocezei de Milano. Urmare acelei vizite, s-a născut ideea studierii posibilităţii ca parohia noastră ortodoxă să se înfrăţească cu o parohie catolică din cadrul Arhidiecezei de Milano. Drept urmare, făcând referire la documentul internaţional Charta Oecumenica, semnată la Strasbourg, de către preşedinţii Consiliului Bisericilor Europene (CBE) şi Consiliului Conferinţelor Episcopale Europene (CCEE), document în care se arată, printre altele că: "La nivelul comunităţilor locale, trebuie o implicare mai mare şi un schimb de experienţă în catehizare şi pastoraţie" (nr.2), Consiliul Parohial al Parohiei noastre şi cel al Parohiei S.Angela Merici din Milano, în numele celor două comunităţi parohiale, au hotărât înfrăţirea ecumenică dintre cele două parohii: ortodoxă şi catolică.

Astfel, la data de 20 ianuarie 2002, la Milano, în cadrul Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştinilor, în rugăciune comună, a fost semnat documentul oficial al înfrăţirii ecumenice dintre cele doua parohii. În acest document se arată că „prin această înfrăţire se favorizează legături de cunoaştere, de rugăciune şi de colaborare reciprocă, fără nici o formă de prozelitism, în deplin respect al tradiţiilor fiecăruia; se dezvoltă continuu căi frăţeşti, cu scopul educării spre dialog; se promovează întâlniri între credincioşii parohiilor noastre, în special între tineri, în vederea cunoaşterii culturii şi spiritualităţii celuilalt şi pentru susţinerea reciprocă în dezvoltarea proiectelor pastorale; se valorifică moştenirea spirituală a creştinismului, pentru a redescoperi împreună rădăcinile creştine ale Europei”. Au urmat apoi câteva schimburi de vizite reciproce, contacte, schimburi de mesaje la diferite sărbători. Credincioşii Parohiei S.Angela Merici din Milano au avut ocazia în luna octombrie 2002, să-l întâlnească pe Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, pe Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, aflat la Milano, după vizita istorică efectuată Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul II, la Vatican.

Acum, credincioşii Parohiei noastre au privilegiul să-l întâlnească şi să primească binecuvântarea Eminenţei Sale Card. Dionigi Tettamanzi, Arhiepiscop al cetăţii Sfântului Ambrozie.

Conştient de dorul său tainic de a se construi o punte spirituală între Orient şi Occident, între Ortodoxie şi Catolicism, Papa Ioan Paul II a numit Ţara noastră, „Grădina Maicii Domnului”, metaforă ce denumeşte însuşi locul de întâlnire şi de sinteză al celor două universuri spirituale creştine, tezaurul atât de bogat al spiritualităţii răsăritene, exprimat, unic, într-o limbă neolatină, ce aparţine culturii occidentale.

Plecând de la acest adevăr, Parohia noastră, care cu puţin timp în urmă a aniversat 55 de ani de la ridicarea acestei sfinte biserici, a considerat potrivit să facă un pas înainte pe drumul ecumenic pe care-l parcurge de aproape doi ani, prin adoptarea ca sărbătoare patronală a acestei sfinte biserici şi pe „Sfântul Ierarh Ambrozie”, ocrotitorul oraşului Milano, devenind astfel, prima parohie din România care va avea ca ocrotitor pe acest mare sfânt al Bisericii Nedespărţite. Un sfânt latin, chemat ca ocrotitor al unei comunităţi răsăritene ortodoxe latine. Este vorba despre o decizie care a avut la bază descoperirea sfinţeniei occidentale primare şi exprimarea acesteia într-o cultură răsăriteană, contemporană, la realizarea unei noi punţi de spiritualitate între Orient şi Occident. Prin aceasta, ne exprimăm convingerea că reconcilierea dintre Bisericile noastre va cunoaşte noi progrese, în măsura în care vom ştii să recunoaştem darurile spirituale ale diferitelor tradiţii creştine şi ne vom strădui să învăţăm unii de la alţii, pentru a culege roadele lucrării împreună. La baza tuturor stă, însă, iubirea, iar a iubi înseamnă a te dărui celorlalţi, este izvorul fericirii veşnice. Exemplul desăvârşit al iubirii este Însuşi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin lucrarea mântuitoare a sacrificiului Său. Tocmai pentru aceasta am aşezat pe această masă, în jurul căreia ne-am rugat astăzi împreună, Sfântul Potir, pentru a ne aminti că Hristos ne cheamă să-I urmăm exemplul…”.

Ineditul sărbătorii pe care a trăit-o Parohia Apărătorii Patriei II la 15 septembrie 2003 a constat în faptul că inaugurarea hramului acestei parohii ortodoxe a avut loc cu participarea ierarhilor, clerului şi a credincioşilor aparţinând celor două Biserici: Ortodoxă şi Catolică, lucru nemaiîntâlnit, probabil, în istoria Bisericii de după Schisma cea Mare.

Pr. Dr. MIRCEA ALEXĂ UŢĂ

Paroh

22 ianuarie 2019 – Joi -24 ianuarie 2019, ora 12.00- vom oficia un Te Deum cu prilejul aniversării Unirii Principatelor Române

Ian 22, 2019
 Joi 24 ianuarie 2019, la ora 12.00, va fi oficiată, în biserica parohială, slujba de Te Deum, cu prilejul împlinirii a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române (24 ianuarie 1859), ca mulțumire…

8 ianuarie 2019 - Direcționează 2% din impozitul reținut de stat anul trecut spre parohia noastră

Ian 17, 2019
Pentru continuarea activităților misionare din parohie: ajutorarea bătrânilor, a familiilor cu mulți copii, a familiilor defavorizate, a tinerilor care au nevoie de îndrumare, a celor necăjiți, a…

6 ianuarie 2019 – Praznicul Bobotezei

Ian 17, 2019
Slujba de duminică dimineața, în chiar ziua Praznicului Bobotezei, va începe la ora 8.30 cu utrenia, urmată de Sfânta Liturghie. Apa sfințită în Ajunul Bobotezei, adică Agheasma cea Mare, poartă în…

5 ianuarie 2019 – Ajunul Bobotezei, zi de post

Ian 17, 2019
 În calendarul bisericesc vedem că de la Nașterea Domnului (25 decembrie) şi până la Botezul Domnului (6 ianuarie), singura zi de post rânduită de Biserică este în Ajunul Bobotezei (5 ianuarie). În…

2 ianuarie 2019 – Preoții parohiei au început stropirea caselor enoriașilor cu sfânta agheasmă

Ian 17, 2019
În perioada premergătoare sărbătorii Botezului Domnului (2-6 ianuarie), preoții parohiei noastre merg și anul acesta, ca în fiecare an, pe la casele credincioșilor lor pentru a le sfinți cu Agheasmă…

1 ianuarie 2019 – Bine ai venit 2019 ! Rugăciunea de la miezul nopții pentru cununa anului 2019

Ian 17, 2019
 Anul în care intrăm să vă aducă tuturor multe binecuvântări, har şi pace, prosperitate şi bucurie. La cumpăna dintre ani, luni seara, 31 decembrie, începând cu orele 22.00, ne-am întâlnit în…

31 decembrie 2018 – Rugăciunea mea de la sfârșit de an

Ian 17, 2019
Doamne Dumnezeule, Domnul timpului și al veșniciei, tu ești cel de azi și de mâine, eşti trecutul și viitorul. La sfârșitul acestui an eu îți mulțumesc pentru tot ceea ce am primit de la Tine.…

25 decembrie 2018 – Cinstirea familiilor Ciocârlan și Zahiu, implicate anul acesta în mod deosebit în proiectele pastorale parohiale

Ian 17, 2019
Cu ocazia Anului Centenar, a împlinirii a 70 de ani de la zidirea bisericii parohiale, precum și cu prilejul prăznuirii Nașterii Domnului, la propunerea membrilor Consiliului și Comitetului…

25 decembrie 2018 – Program liturgic și cultural în Ziua de Crăciun

Ian 17, 2019
În ziua de Crăciun, în an Centenar, la biserica noastră a avut loc după oficierea Sfintei Liturghii, un program cultural, la care au participat copii, tineri şi adulți din parohie, slăvind pe…

23 decembrie 2018 – Colindători de la Chișinău la parohia noastră

Ian 17, 2019
Duminică după Sfânta Liturghie, un grup de tineri basarabeni, din Chișinău, Republica Moldova, studenți teologi la Facultatea de Teologie din Cluj Napoca, au venit să-i colinde pe enoriașii parohiei…

17 decembrie 2018 – Cete de colindători au pornit prin parohie la colindat

Ian 16, 2019
Ca și anii precedenți, enoriașii parohiei noastre, copii, tineri și adulți, s-au grupat în mai multe cete de colindători pentru a umbla la colindat, în preajma sărbătorii Crăciunului. Prima ceată de…

10 decembrie 2018 - A V-a ediție a Atelierului de creație de steluțe de Crăciun, va avea loc în zilele de sâmbătă, 15 şi 22 decembrie 2018

Ian 16, 2019
Sâmbăta, 15 şi 22 decembrie 2018, începând cu orele 10.00, în biserica parohiei noastre va fi organizată a V-a ediție a Atelierului de creație de steluțe de Crăciun, intitulat «Așteptându-l pe Moș…