Ședința Comitetului de conducere al Organizației parohiale de tineret «Sfântul Ambrozie» a fost convocată de către preotul paroh, având la ordinea de zi:

- analizarea activității Organizației de tineret pe anul 2012;

- propuneri de modificare a Comitetului de conducere;

- propuneri de activități misionare pentru anul 2013.