Începutul anului școlar este de fiecare dată un moment emoționant atât pentru  cadrele didactice cât și pentru părinți, bunici și copii. Din învățătura Mântuitorului Hristos și a Sfinților Părinți, aflăm că orice început: al nașterii, al zilei, al lucrului, al proiectelor, etc., se cuvine să-l începem cu binecuvântarea lui Dumnezeu, prin rugăciune. În acest sens Biserica Ortodoxă s-a îngrijit ca prin slujba de Tedeum la începutul anului școlar să ofere elevilor binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru a deveni oameni buni și de bază ai societății, pentru a fi capabili să ofere aproapelui dragostea creștinească, manifestată prin întrajutorare reciprocă. Datorită legăturii indispensabile dintre cele Biserică și Școală, care oferă copiilor o educație folositoare întregii vieți, părintele paroh a participat la deschiderea anului școlar la Școala Gimnazială nr.133, aflată pe raza parohiei noastre. Doamna director Mihaela Puiu a prezentat delegația Poliției Locale Sector 4 și prezența preotului paroh Mircea Uță, după care a citit mesajul Ministrului Învățământului și mesajul dumneaei. După această prezentare, părintele Mircea Uță a săvârșit slujba de Tedeum și a citit mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu ocazia începerii anului școlar, intitulat Lumina educației – speranță pentru viață (vezi textul aici).

 

În mesajul său, Părintele Patriarh Daniel a evidențiat faptul că Familia, Biserica şi Școala sunt chemate să ofere copiilor şi tinerilor, pe lângă cunoștințe intelectuale, şi o formare spirituală  pentru a trăi viaţa în comuniune de iubire față de Dumnezeu şi de oameni. 

 

Patriarhul nostru se roagă Preasfintei Treimi, Maicii Domnului şi tuturor sfinților să ocrotească pe toți elevii, părinții şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar şi să le dăruiască tuturor multă sănătate şi ajutor, pace şi bucurie în viață!

 

După cum este cunoscut, în România, peste 2.300.000 de elevi au început  școala. Dintre aceștia, 165.000 sunt elevi de clasa pregătitoare, iar aproape 400.000 sunt copii de grădiniță.

 

Cursurile anului școlar 2017-2018 însumează 167 de zile lucrătoare, adică 35 de săptămâni, informează site-ul oficial al Ministerului Educației Naționale.

 

Structura anului școlar cuprinde: semestrul I: 11 septembrie 2017 – 2 februarie 2018; semestrul al II-lea: 12 februarie 2018 – 15 iunie 2018

 

Vacanțele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel: vacanta de iarnă: 23 decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018; vacanta inter semestrială: 3 – 11 februarie 2018; vacanta de primăvară: 31 martie – 10 aprilie 2018; vacanta de vară: 16 iunie – 9 septembrie 2018.

 

Suplimentar, clasele din învățământul primar şi grupele din învățământul preșcolar beneficiază de vacanta în săptămâna 28 octombrie – 5 noiembrie 2017. Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar se încheie în data de 25 mai 2018, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 8 iunie 2018.

 

Sf. Ioan Gură de Aur despre educația copiilor:

 

Creste un atlet pentru Hristos!  11 sfaturi duhovnicești:

 

1.Nu încetez de a vă ruga, de a vă ruga cu lacrimi şi a vă cere ca, înainte de toate celelalte, să dați copiilor voștri o bună educație. Dacă-ti iubești copilul, arat-o prin educația ce i-o dai. De altfel, ai şi răsplată. Creste un atlet pentru Hristos! Învață-ți copilul din prima vârstă să trăiască cu evlavie în lume!

 

2. Învață-ți copilul să nu pună nici un preț pe bani, nici pe slava omenească, nici numai pe viaţa de aici. Dacă va avea astfel de gânduri, va fi un înțelept.

 

3. Să nu ne străduim, dar, să adunăm bani, ca să-i lăsăm copiilor noștri, ci să-i învățăm virtutea şi să chemăm peste ei binecuvântarea lui Dumnezeu. Aceasta e cea mai mare bogăție.

 

4. Ascultă cum se îngrijea Iov de creșterea copiilor lui! Nu-i răsfăța peste măsură, așa cum facem noi, ci le cerea să aibă viață desăvârșită. Dacă aducea jertfe pentru păcatele neștiute ale copiilor lui (Iov 1, 5), gândește-te ce judecător aspru era al faptelor lor știute!

 

5. Un tânăr de a cărui educație nu te ocupi este ca un pământ înțelenit pe care cresc mulți spini. Să aruncăm, dar, asupra tinerilor focul Duhului Sfânt, să ardem dorințele lor rele, să întoarcem brazdele ogorului sufletului lor şi să-i facem gata de a primi sămânța. Să arătăm lumii pe tinerii noștri mai cuminți şi mai înțelepți decât bătrânii păgânilor.

 

6. Care artă poate fi egală cu arta de a educa sufletul copilului, de a-i forma mintea tânărului? Cel care practică această artă trebuie să fie mai priceput şi mai talentat decât un pictor şi decât un sculptor.

 

7. Voiești a-l lăsa pe copilul tău bogat? Învață-l să fie om bun şi cinstit.

 

8. Învață pe copil să fie îngăduitor şi bun cu oamenii.

 

9. Să-i creștem pe copii cu multă sârguință în legea lui Dumnezeu şi să îndepărtăm pe cei tineri de orice răutate, mai cu seamă de neînfrânare şi împrăștiere.

 

10. Sufletul copiilor este ca pânza albă care în orice fel se va vopsi întâi așa va fi până la sfârșit. Chiar de ar vrea cineva să o vopsească cu altă culoare, pururea se arată vopseala cea dintâi. Aşa şi copiii cei mici, când se obișnuiesc la bine, cu anevoie se întorc la rău.

11. Creșteți pe copiii voștri întru învățătura şi certarea Domnului, cu multă băgare de seamă.