Membrii Consiliului Parohial, precum și preoții parohiei, au primit numeroase solicitări din partea enoriașilor, privind construirea unei capele mortuare, în curtea bisericii, unde să fie depuse persoanele decedate din ziua decesului și până în ziua oficierii slujbei de înmormântare. Inițiativa de construire a capelei vine să răspundă acestei nevoi legitime a credincioșilor noștri, dar și prevederilor specifice din legislația europeană și românească, privind înhumarea persoanelor decedate.

 

Urmare deciziilor luate de către Consiliul Parohial încă din anul 2017, Permanența Consiliului Eparhial a examinat în anul 2018, iar Preafericitul Părinte Patriarh Daniel acordat Înalta binecuvântare pentru ca parohia noastră să facă demersurile de rigoare în vederea elaborării documentației tehnice și obținerii avizelor necesare, în concordanță cu legislația în domeniu.

Astfel, după obținerea avizelor necesare, precum și a Certificatului de urbanism, Primăria Sector 4 a emis în anul 2020 Autorizația de construcție a capelei mortuare.

După obținerea Autorizației de construcție a fost elaborat Proiectul de execuție în detaliu în baza căruia firmele constructoare pot trimite oferte de preț, în vederea executării lucrărilor de construcție a capelei.

În data de 25 mai 2021, Consiliul Parohial va studia oferte primite la Cancelaria parohială, urmând a proceda la selecția celei mai bune oferte.