În Arhiepiscopia Bucureştilor s-au desfăşurat joi, 12 mai 2022, lucrările pentru alegerea membrilor clerici și mireni ai Adunării Eparhiale, mandatul 2022-2026.

Din partea parohiei noastre a participat părintele paroh Mircea Uță însoțit de către domnul Dr.Vladimir Zahiu, consilier parohial.

În cele 10 circumscripții electorale ale eparhiei au fost aleși 10 clerici și 20 de mireni, care vor reprezenta preoții și credincioșii eparhiei în Adunarea Eparhială, Consiliul Eparhial și în Adunarea Națională Bisericească. Pentru un mandat de patru ani în fiecare circumscripție au fost aleși câte un cleric și doi mireni.

În prima etapă au fost desemnați clericii, iar în a doua etapă au fost aleși mirenii. Pentru fiecare circumscripție electorală a fost desemnat un președinte care să conducă lucrările.

Lucrările s-au desfășurat conform regulamentelor bisericești în vigoare și hotărârii Sfântului Sinod.

Au fost aleși preoți care s-au remarcat prin activitatea pastorală, administrativ-gospodărească și filantropică desfășurată, precum și mireni implicați în misiunea Bisericii, și cu viață morală exemplară.

„Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, au avut loc alegeri pentru organismele eparhiale. În anul 2022 expiră mandatul acestor organisme în toată Patriarhia Română. Prin urmare, fiecare eparhie a organizat astfel de alegeri”.

„Alegerea membrilor clerici și mireni este foarte importantă întrucât Adunarea Eparhială este organismul deliberativ la nivel eparhial și cele mai multe responsabilități la nivelul eparhiei sunt aprobate în ședința anuală a Adunării Eparhiale. Dintre membrii ei, o parte se constituie Consiliul eparhial, iar trei dintre ei sunt aleși pentru Adunarea Națională Bisericească”.

„Nădăjduim că aceste alegeri vor fi, așa cum spunea și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, de real folos activității din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor și o bucurie pentru Biserică”, a precizat la Radio Trinitas Pr. Cons. Dumitru Ştefănescu de la Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Cele 10 circumscripții în care au avut loc alegeri au fost:

  1. Protoieriile Sector 1 și Sector 6 Capitală, la biserica Parohiei „Sfânta Vineri” din Drumul Taberei;
  2. Protoieria Sector 2 Capitală, la biserica Parohiei Icoanei;
  3. Protoieria Sector 3 Capitală la biserica Parohiei „Acoperământul Maicii Domnului”‑Titan;
  4. Protoieriile Sector 4 și Sector 5 Capitală, la biserica Parohiei Șerban Vodă;
  5. Protoieria Ilfov Nord, la biserica Parohiei Otopeni, județul Ilfov;
  6. Protoieria Ilfov Sud, la biserica Parohiei Bragadiru, județul Ilfov;
  7. Protoieriile Ploiești Nord și Ploiești Sud, la biserica Parohiei „Sfântul Vasile”‑Ploiești, județul Prahova;
  8. Protoieria Câmpina, la biserica Parohiei „Sfântul Nicolae”‑Câmpina, județul Prahova;
  9. Protoieria Urlați, la biserica Parohiei „Sfinții Voievozi”‑Urlați;
  10. Protoieria Vălenii de Munte, la biserica Parohiei Mănăstirea, județul Prahova.

Adunarea Eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei.

Aceasta este formată din 30 de reprezentanți ai clerului și ai credincioșilor mireni, pentru un mandat de patru ani, cărora li se adaugă Episcopul vicar sau Arhiereul vicar ca membru de drept și chiriarhul ca președinte. Sursa: Ziarul Lumina