De Sărbătoarea Rusaliilor, a Pogorârii Sfântului Duh, a fost rânduit să țină cuvântul de învățătură teologul Mihai Drăghici, enoriaș al parohiei noastre.

În cuvântul său, Mihai Draghici a subliniat faptul că sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt asupra ucenicilor lui Hristos, adunaţi în Ierusalim, este extrem de relevantă în istoria mântuirii neamului omenesc, de aceea şi ocupă un loc important în calendarul bisericesc.

Sărbătoarea marchează pogorârea harului dumnezeirii asupra ucenicilor lui Hristos, care devin Apostoli în sens deplin şi întemeiază Biserica creştină. Este vorba despre culminarea lucrărilor Sfintei Treimi deofiinţă şi nedespărţite în iconomia mântuirii, în istoria mânturii neamului omenesc.

Iisus Hristos le spusese în mai multe rânduri ucenicilor că după ce El se va înălţa de-a dreapta Tatălui, va fi trimis în lume Duhul Sfânt. "Veţi lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, şi Îmi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria şi până la marginea pământului" (Fapte 2, 8). Hristos evocase în mai multe rânduri lucrările mântuitoare ale celor trei persoane ale Sfintei Treimi.

Pogorârea Duhului Sfânt asupra ucenicilor este a cincea etapă a operei de mântuire a neamului omenesc, după Întruparea Fiului lui Dumnezeu, după Răstignire, Înviere şi Înălţare. Cincizecimea este continuarea, dar şi schimbarea sensului Sărbatorii iudaice Şavuot, care marca primirea tablelor legii de către Moise pe Muntele Sinai. Cincizecimea creştină este depăşirea legii rigide a Vechiului Testament şi propovăduirea în toată lumea a Legii celei noi, a lui Hristos - iubirea de Dumnezeu şi iubirea de aproapele.

Mesajul Evangheliei devine universal, iar umplerea Apostolilor cu harul Duhului Sfânt conferă Bisericii sfinţenie şi unitate - Hristos cel unic jertfit, Fiul lui Dumnezeu, este capul Bisericii. Condusă de Hristos, Arhiereul suprem, Împărat şi Profet, Biserica este Trupul tainic al Mântuitorului.

În încheiere, vorbitorul a arătat că Biserica apostolească, plină de Duhul Sfânt prezent în Sfintele Taine şi ierurgii, ne cheamă pe toţi la dobândirea darurilor harului şi la sfinţenie. Biserica este model de comuniune prin cele două laturi ale Crucii, în plan vertical, comuniune profundă, dialog de iubire cu Dumnezeu, iar în plan orizontal, comuniune între oameni. Biserica este orientată spre viitorul eshatologic, fiind imagine şi model al Împărăţiei Cerurilor.

Cuvântul de învățătură a avut un puternic ecou și a fost apreciat de către enoriașii prezenți în număr mare la biserică.