Biserica Ortodoxă s-a aflat astăzi în Duminica a treia din perioada Triodului, numită şi “Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi”. La ceas de seară, spre orele 17.00, ne-am întâlnit în biserica parohială, pentru a participa la un eveniment special pentru comunitatea noastră şi anume, întâlnirea cu doi arhierei importanţi ai Bisericii Ortodoxe Române; este vorba de Preasfinţitul Părinte Episcop Daniil, al Episcopiei Ortodoxe Române «Dacia Felix» cu reședința la Vârșeț, Serbia și a PS Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, cu reședința la Gyula, aflați la București cu prilejul lucrărilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, iar la parohia noastră la invitația Pr. Ion Armași, secretar cancelarie la Sectorul Comunități Externe al Patriarhiei Române, slujitor la parohia noastră.

 

Conferinţa cu tema “Smerenia și iubirea, teme duhovnicești ale Sfântului și Marelui Post şi viaţa comunităților ortodoxe române din afara granițelor țării” a fost deschisă de părintele Ion Armaşi, care a adresat un călduros cuvânt de bun venit și de mulţumire Preasfinţiţilor Părinţi pentru prezenţa lor în mijlocul comunităţii noastre. După aceasta, Preasfinţitul Părinte Daniil, a rostit un cuvânt plin de înţelepciune, desprins din experienţa duhovnicească acumulată de Preasfinţia Sa, adresat inimilor credincioşilor prezenţi, care l-au ascultat cu mult interes. Preasfinţitul Daniil a vorbit despre înţelesul Evangheliei de astăzi, cu predilecţie despre o temă de foarte mare importanţă pentru viaţa oricărui creştin: smerenia. Preasfințitul Daniil în deschiderea cuvântului său spunea: „Ne aflăm în această după amiază în biserica Adormirea Maicii Domnului şi Sfântul Ambrozie al Milanului, în această zi de duminică, cea mai Înfricoşătoare Duminică din întregul an bisericesc şi nu poate exista creştin care să nu se cutremure la citirea Înfricoşătoarei Evanghelii a Duminicii de astăzi, de la Sf. Apostol și Evanghelist Matei. Este singură zi din anul bisericesc când noi facem pomenirea, amintirea, sărbătorirea unui eveniment care nu s-a întâmplat în trecut, ci care se va întâmpla în viitor, la sfârşitul veacurilor (...) Duminica de astăzi este o deschidere şi o punte a unei cărări spre viitor care poate fi îndepărtat, sau care poate fi foarte apropiat, dar numai de Dumnezeu ştiut (...) Vedem din viaţa sfinţilor părinţi că smerenia totdeauna biruieşte pe diavol şi diavolul care este întruchiparea mândriei, nu poate rezista în fața smereniei (...)”. Preasfinţitul Daniil, a continuat prin redarea a mai multor pilde din Patericul Egiptean şi din Vieţile Sfinţilor. Preasfinția Sa a arătat, printre altele, că «oile cele de-a dreapta, din sfânta evanghelie de astăzi, a înfricoșatei judecăți, sunt miile de creștini care se vor mântui și… să de-a Dumnezeu să ne mântuim cu toții!»...«Sfântul Sisoe, a cărui față strălucea ca soarele, a spus: ”adevărat vă spun vouă că, nu mă știu pe mine să fi pus început bun mântuirii sufletului meu”. După 72 de ani de călugărie, de post, de rugăciune, de feciorie, cu fața strălucind ca soarele, mărturisește că nu se știe pe sine că ar fi pus început bun mântuirii sufletului său. Iată model de smerenie pe care ni-l dă acest sfânt al patericului egiptean. Însușii Mântuitorul Hristos s-a arătat în ceasul morții sfântului și i-a zis: ”Aduceți-mi pe vasul pustiului”! Atunci fața sfântului s-a făcut și mai strălucitoare, iar sfântul și-a dat sufletul în mâinile lui Hristos…Să nu uităm așadar credința în Dumnezeu, iubirea, nădejdea și mai ales smerenia, care este baza tuturor virtuților». În continuare, Preasfinția Sa a făcut o succintă, însă consistentă prezentare, din punct de vedere istoric, a comunității românilor ortodocși din Voivodina și de pe Valea Timocului.  

După cuvântul plin de înţelepciune duhovnicească rostit de Preasfinţitul Daniil, a urmat un moment plin de încărcătură spirituală și anume cuvântul Preasfinţitului Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei „chip al unui sfânt în viaţă, trăitor şi iubitor de monahism, care cu greu îşi ridică ochii din pământ, din nemăsurată smerenie față de Creator” aşa cum l-a descris, ceva mai târziu, părintele paroh Mircea Uţă. Preasfinția Sa a menționat faptul că, a slujit Sfânta Liturghie, în dimineața acestei zile, la Catedrala Patriarhală, împreună cu IPS Arhiepiscop Nicolae al celor două Americi și cu Preasfințitul Daniil de Vârșeț, prilej cu care a trăit «bucuria comuniunii frățești», întrucât au slujit trei reprezentanți ai românilor care trăiesc în afara granițelor țării și având misiunea de a-i aduce pe aceștia aproape de Biserică, în Biserică.  Preasfinția Sa a făcut apoi o prezentare a comunității românești din Ungaria și specificitatea misionară a lucrării pastorale a Bisericii din afara granițelor țării. Părintele Siluan a prezentat viaţa, nevoile, dar şi greutăţile cu care se confruntă credincioşii români din Ungaria, acolo unde păstoreşte Preasfinţia Sa. În continuare, a arătat că «prezența dumneavoastră aici în sfânta biserică este un indiciu că ați știut să vă cultivați comoara credinței în suflete și că părinții din această biserică își fac datoria oferind credincioșilor din darul pe care Dumnezeu le-a dăruit lor. Acolo unde preotul își face datoria, credincioșii simt bunătatea și purtarea lor de grijă față de ei; credincioșii aleargă la biserică pentru a se întâlni cu Dumnezeu și a se ruga pentru mântuirea sufletelor lor. Ce este mai frumos pentru creștini, decât să aibă unde să-și odihnească sufletele împovărate cu multe păcate». În încheierea cuvântului său, Preasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioşii prezenţi, la unitate şi ajutor reciproc, la post şi rugăciune, care sunt “arme folositoare împotriva diavolului şi purificatoare pentru sufletul creştinului”.

Au urmat apoi întrebări ale credincioșilor, cărora Preasfințiile lor au răspuns cu multă bucurie.

Având în vedere că dialogul Preasfințiilor lor cu enoriașii parohiei noastre a durat aproape de două ore, a luat cuvântul părintele paroh Mircea Uță, un apropiat al Preasfinţiilor lor și care a avut un rol deosebit în organizarea comunităţilor românești din Serbia şi din Ungaria, respectiv în ridicarea vicariatelor din aceste două țări la rangul de episcopii – așa cum a subliniat chiar PS Episcop Siluan. Părintele Mircea a mulțumit distinșilor oaspeți pentru vizita efectuată la parohia noastă, pentru cuvintele pline de înțelepciune și sfaturile duhovnicești pe care l-au oferit celor prezenți cu atâta bunătate și a exprimat bucuria comuniunii frățești pe care am trăit-o împreună, descoperind tainele lui Dumnezeu. Preacucernicia Sa a exprimat, totodată, speranța că această experiență spirituală, unică în felul ei, se va mai repeta.

Cu mintea luminată de învăţături duhovniceşti și cu sufletele pline de bucurie, ne-am despărţit, bucuroși de comoară de avuţii spirituale deosebit de importante dobândite cu care, cu siguranță, vom depăşi greutăţile şi ispitele mult mai uşor.

Mulţumim Preasfinţiţilor Părinţi pentru vizita lor la Parohia Apărătorii Patriei II, dar şi pentru cuvintele magistrale de învăţătura care ni le-au oferit cu multă dragoste.

 Alexandru Radu, student
Membru în Comitetul de Conducere al Organizației de tineret «Sfântul Ambrozie a Parohiei Apărătorii Patriei II

 

18 martie 2018 – Continuă colecta de alimente, haine și jucării, pentru copiii orfani de la Valea Plopului

Mar 19, 2018
Cu o lună de zile în urmă, am demarat Proiectului social filantropic «Să ajutăm printr-un mărțișor», dedicat copiilor orfani de la Valea Plopului și Valea Screzii, din județul Prahova, proiect care a…

18 martie 2018 – Acțiune culturală la Opera Națională

Mar 19, 2018
Aproape 50 de enoriași ai parohiei noastre au răspuns inițiativei Comisiei de Cultură din cadrul Comitetului Parohial de a marca Săptămâna internațională a Culturii printr-o acțiune concretă. Din…

4 martie 2018 – În cadrul Cinematografului parohial am vizionat azi trei scurte metraje

Mar 10, 2018
Seara de duminică, 4 martie, a reunit peste 30 de tineri si bătrâni din parohia noastră în jurul unei proiecții de film religios. S-a reluat astfel o tradiție veche de decenii bune, în parohie.…

4 martie 2018 - Ziua mamei – marcată prin acțiuni comunitare la parohia noastră

Mar 10, 2018
Duminica de 4 martie, a căzut anul acesta la mijlocul distanței dintre 1 și 8 martie, Ziua mărțișorului și începutul primăverii și ziua mamei și femeii. Planificată deja în Programul Pastoral al…

1 martie 2018 – Calendarul pastoral al parohiei, o lucrare pastorală inedită

Feb 28, 2018
Preoții parohiei împreună cu secretarul și membri ai Consiliului parohial au elaborat Calendarul pastoral al parohiei pentru anul 2018. Acesta cuprinde evenimente importante din viața parohiei:…

25 februarie 2018 – «Târgul de mărțișoare», parte a proiectului social filantropic «Să ajutăm printr-un mărțișor»

Feb 26, 2018
Duminică 25 februarie 2018, la ieșirea din sfânta biserică, enoriașii au fost întâmpinați de copiii care au participat la cele două ateliere de creație a mărțișoarelor, invitându-i să aleagă un…

25 februarie 2018 – Colecta pentru Fondul Central Misionar

Feb 26, 2018
În această duminică, în toate Bisericile Ortodoxe se oficiază Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, una dintre cele trei existente în cultul ortodox, dar care se slujește numai de 10 ori pe an. În…

25 februarie 2018 – Duminica Ortodoxiei (duminica sfintelor icoane)

Feb 26, 2018
Prima Duminică din Postul Mare este numită Duminica Ortodoxiei. Instituită în secolul al IX-lea, este sărbătoarea victoriei cinstitorilor sfintelor icoane asupra celor care doreau înlăturarea lor…

18 februarie 2018 - Programul liturgic din prima săptămână a Postului Mare și din cealaltă perioadă a Postului

Feb 18, 2018
Luni – joi, ora 17.00: Canonul Sfântului Andrei Criteanul (doar în prima săptămână), urmată de Taina Spovedaniei; Vineri (din prima săptămână) ora 17.00: Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte…

17 februarie 2018 – A VI-a ediție a Proiectului social filantropic «Să ajutăm printr-un mărțișor», dedicat copiilor orfani de la Valea Plopului

Feb 18, 2018
Parohia noastră continuă Proiectului social filantropic «Să ajutăm printr-un mărțișor», dedicat copiilor orfani de la Valea Plopului și Valea Screzii, din județul Prahova, proiect care a ajuns la a…

15 februarie 2018 – Cina prieteniei sau a iertării, la Lăsatul secului pentru Postul cel Mare

Feb 18, 2018
Joi, 15 februarie 2018, aproape 120 de enoriași ai parohiei noastre, tineri şi bătrâni, alături de preoți şi de familiile lor, dar şi de prieteni, au servit împreună cina, cu prilejul lăsatului…

9 februarie 2018 - Moșii de iarnă

Feb 18, 2018
Sâmbătă, 10 februarie 2018, începând cu ora 7.30, vom face pomenirea celor trecuți la cele veșnice. Această sâmbătă este cunoscută în popor sub denumirea de "Moșii de iarna". Există pomenirea…