Domnul Ilie, inginer de profesie, a lucrat mulți ani la centrala nucleară de la Cernavodă, până la pensionare. Acesta se bucură de respectul preoților și al comunității parohiale pentru seriozitatea și hărnicia dovedite încă de dinainte de a fi ales membru în Consiliul parohial. Priceput și la carte, dar și la diferite lucrări de construcție sau de reparații executate în curtea bisericii parohiale, Domnul Ilie, cu modestia caracteristică, face echipă bună cu ceilalți ostenitori ai sfintei noastre biserici. După oficierea Sfintei Liturghii, cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani, întreaga comunitate i-a cântat : La mulți ani !