Adunarea Națională Bisericească întrunită în ședința din 29 septembrie 2018 a lansat un apel către toți cetățenii ortodocși români pentru participarea la Referendumul din 6-7 octombrie 2018 în scopul afirmării, apărării și promovării familiei ca instituție binecuvântată de Dumnezeu.

Apelul Adunării Naționale Bisericești:

  1. Adunarea Națională Bisericească, compusă din toți ierarhii Sfântului Sinod, reprezentanții clerului şi reprezentanții credincioșilor mireni din eparhiile Patriarhiei Române, întrunită în ședința din 29 septembrie 2018, îndeamnă pe toți cetățenii ortodocși români să participe la referendum şi să spună DA clarificării textului articolului 48 din Constituția României privind definirea căsătoriei, adică înlocuirea expresiei confuze: „uniunea liber consimțită între soți, cu formularea clară şi precisă: „uniunea liber consimțită între un bărbat şi o femeie”.
  2. Prin această precizare clară şi fără echivoc, în Constituția României, se afirmă, se apără şi se promovează familia ca instituție umană fundamentală creată şi binecuvântată de Dumnezeu pentru creșterea şi perpetuarea umanității, potrivit cuvintelor Sfintei Scripturi: „Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie. Şi Dumnezeu i-a binecuvântat zicând: Creșteți şi vă înmulțiți şi umpleți pământul şi-l stăpâniți!” (Facere 1, 27-28). Această familie bazată pe căsătoria între un bărbat şi o femeie a fost binecuvântată şi cinstită de Mântuitorul Iisus Hristos prin prezenta Sa, a mamei Sale şi a ucenicilor Săi, la Nunta de la Cana Galilei, unde a săvârșit minunea transformării apei în vin (cf. Ioan 2, 1-11), arătând astfel valoarea sfântă a familiei conjugale pentru viaţa Bisericii. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel recomandă ca iubirea mirelui față de mireasă să fie asemenea cu iubirea lui Hristos față de Biserică (cf. Efeseni 5, 22-25, 32).
  3. Familia binecuvântată de Dumnezeu, spre a cultiva iubirea reciprocă şi a da naștere la copii, este izvor de viață pentru fiecare popor şi pentru întreaga umanitate. Prin urmare, participarea la referendum, în zilele de 6 şi 7 octombrie 2018, este un act de mărturisire a credinței în iubirea lui Dumnezeu pentru familie, un act de maximă responsabilitate pentru viitorul poporului român, precum şi un examen de maturitate spirituală pentru a alege între valori permanente şi ideologii efemere.
----------
  1. Cuvântul „referendum” înseamnă: „consultare directă a cetățenilor chemați să se pronunțe prin vot asupra unui proiect de lege de o deosebită importantă pentru stat sau asupra unor probleme de interes general” (DEX). Așadar, participarea cetățenilor statului la acest referendum decizional pentru definirea căsătoriei în Constituția României este un act profund democratic şi patriotic-național, de o deosebită importanță pentru întreg poporul român, deoarece se votează pentru apărarea familiei bazată pe căsătoria între un bărbat şi o femeie şi pentru viitorul copiilor poporului român. De fapt, în articolul 2 din Constituția României se precizează că prin referendum se exprimă suveranitatea națională a României.
  2. În pofida multor acțiuni de boicotare agresivă şi denigrare injustă a referendumului, trebuie să apărăm darul sacru al vieţii persoanei umane care se naște din iubirea conjugală între un bărbat şi o femeie, prețuind astfel şi generațiile de părinți şi copii care au asigurat continuitatea poporului român de-a lungul veacurilor.

Să cinstim, așadar, Centenarul Marii Uniri din 1918, printr-o mare unire de cuget şi acțiune națională în apărarea familiei creștine şi a viitorului poporului român!

Președintele Adunării Naționale Bisericești

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


Mesajul va fi citit în toate bisericile în zilele de duminică, 30 septembrie 2018, şi luni, 1 octombrie 2018. Foto credit: Basilica.ro