În data de 6 martie 2021, Biserica Ortodoxă va face pomenirea celor trecuți în veșnicie, ziua "moșilor de iarnă", așa cum mai este cunoscută în popor. In această zi, în toate bisericile ortodoxe se va oficia Sfânta Liturghie și slujbe speciale de pomenire a celor care au trecut la cele veșnice.

Slujba în care se pomenesc cei adormiți întru Domnul poartă numele de Parastas. Parastasele sunt ierurgii speciale ale Bisericii, la care credincioșii aduc coliva, care simbolizează trupul mortului, coliva făcută din boabe de grâu. Să nu uităm că bobul de grâu, așa cum spune Mântuitorul Iisus Hristos, este simbol al Învierii - dacă nu este îngropat în pământ și nu putrezește, acesta nu rodește, nu înviază spre o rodire multipla (cf. Ioan 12, 24).

La parohia noastră, slujbele vor începe la ora 7.30.

In Postul Sfintelor Pasti exista si rânduiala sărindarelor, adică a pomelnicelor pe care credincioșii le aduc la biserică, pentru a fi pomenite timp de 40 de zile. Finalul acestor pomeniri se face în Sâmbăta lui Lazar, dinaintea Duminicii Floriilor.

După tradiția Bisericii se face rugăciune pentru cei morți la următoarele termene: ziua a 3-a, ziua a 6-a, ziua a 9-a, ziua a 40-a, la 3 luni, la 6 luni, la 9 luni si la 12 luni, apoi in fiecare an pana la împlinirea a 7 ani de la moarte. Însă, nu trebuie sa așteptam doar aceste zile pentru pomenirea lor. Ci in fiecare zi ne putem ruga lui Dumnezeu pentru ei. Nicolae Iorga spunea ca "Oamenii nu mor cu adevărat când sunt coborâți in mormânt, ci când sunt uitați de către noi, când îi îngropam nu in pământ, ci in uitare".

Sa rugam pe Dumnezeu sa-i odihnească si sa le dăruiască odihna veșnică!