Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a împlinit sâmbătă șapte ani de la hirotonia în Arhiereu.


Ierarhul s-a năs­cut în 13 noiembrie 1966, în Rădăşeni – Fălticeni, jud. Suceava, din părinţii Miron şi Elena Aioanei.

A urmat şcoala generală şi treapta I de liceu în oraşul Fălticeni, Seminarul Teologic de la Mănăsti­rea Neamţ; cursurile Institutul Teologic de Grad Universitar din Bucureşti, anul I (1989-1990), apoi ale Institutului Teolo­gic de Grad Universitar din laşi (respectiv, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Univer­sităţii Al. I. Cuza, laşi, 1990-1993).

A urmat un curs de limba greacă modernă (1995 – 1996) la Facultatea de Filosofie şi Litere a Universităţii din Atena; cursuri de doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă Patri­arhul Justinian, Universitatea Bucureşti (2011-2014) unde a obţinut titlul de doctor în Teo­logie (25 februarie 2014) cu teza: Istoria Aşezămintelor Româneşti de la Ierusalim.

A intrat ca frate vieţuitor la Mănăstirea Neamţ (din 1988), rasoforit în data de 17 decembrie 1988 de către Preasfinţitul Părinte Gherasim Cucoşel Vrânceanul, Arhiereul-vicar de atunci al Episcopiei Buzăului. A fost tuns în monahism cu numele Timotei (1 februarie 1989) de arhimandritul Bartolomeu Anania (viitorul mitropolit al Clujului); hirotonit ierodiacon (8 iunie 1989) de episcopul Eftimie Luca al Romanului şi Huşilor.

A fost hirotesit arhidiacon (30 decembrie 1990) la Mănăstirea Văratic, ieromonah (14 octombrie 1993), protosinghel (21 noiem­brie 1993) în Catedrala mitropolitană din Iaşi, apoi arhi­mandrit (24 martie 2002) de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

A fost secretar al Sectorului Exarhat – Iași (2001-2002), ocupându-se de buna orânduire a vieţii spirituale şi a activității administrative a mănăstirilor şi schiturilor din Arhiepiscopia Iașilor; membru al Comisiei liturgice a Arhiepisco­piei Iașilor (2002); exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iașilor şi responsabil cu activitățile culturale (2003-2008); exarh cultu­ral al Arhiepiscopiei Bucureştilor şi mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale (2008 – 2014); membru al Comisiei liturgice a Arhiepiscopiei Bucureştilor (2008); repre­zentant al Patriarhiei Române la Locurile Sfinte şi superior al Așezămintelor Românești de la Ierusalim, Iordan şi Ierihon (1 februarie 2014-15 ianuarie 2015).

La 29 septembrie 2014, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu titulatura de Prahoveanul, iar hirotonia întru arhiereu a avut loc în 30 octombrie 2014.

Din anul 2016 a fost ales membru al Uniunii Scriitorilor din România, iar în 2018 a fost laureat al Premiului „Dumitru Stăniloae” al Academiei Române.

A publicat numeroase cărți, articole, reportaje, studii, eseuri, recenzii, evocări şi materiale omiletice în publicații religioase şi laice. Foto : Basilica.ro