Anul 2021 a fost rânduit de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca «An omagial al pastorației românilor din afara granițelor României». Astfel, o mulțime de evenimente, dar și acțiuni concrete pe această temă au fost organizate în parohiile din Patriarhia Română din România, din comunitățile românești istorice din afara granițelor și din diaspora.

La unul dintre aceste evenimente, anume, o întâlnire a preoților din cadrul Protoieriei Sector IV Capitală, la care au participat ca invitați speciali PS Părinte Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria și PS Părinte Episcop Veniamin al Episcopiei Basarabiei de Sud, părintele paroh Mircea Uță a adresat o întrebare Preasfințitului Părinte Episcopul Veniamin: ”care sunt pașii pe care trebuie să îi facem pentru a ajunge la unirea Republicii Moldova cu România?”. Episcopul Veniamin i-a răspuns așa: ”înainte de unirea politică și administrativă, e nevoie de unirea spirituală, bisericească a românilor, iar această lucrare trebuie să o împlinească Biserica”.

Sfântul Sinod a început acest proces de unire, la nivel macro, prin reactivarea Mitropoliei istorice românești a Basarabiei, prin actul de la 14 septembrie 1992, iar mai apoi prin înființarea altor episcopii, precum Episcopia de Bălți și Episcopia Basarabiei de Sud, rânduind la acestea episcopi sub ascultarea canonică a Patriarhiei Române. Inspirat din această lucrare a Bisericii, părintele paroh Mircea Uță, s-a gândit la realizarea unei înfrățiri dintre parohia pe cate o păstorește și o parohie din Basarabia.

Astfel, în perspectiva organizării celei de a XI-a ediție a Festivalului de pricesne ”Blândul Păstor” din 12 septembrie 2021, părintele paroh a solicitat înalta binecuvântare Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru a avea o discuție cu Preasfințitul Părinte Episcop Veniamin în legătură cu această chestiune. Cu prilejul vizitei Preasfinției Sale în parohia noastră, acesta a fost de acord cu proiectul înfrățirii, chemând parohia ”Acoperământul Maicii Domnului” din orașul Căușeni, raion Căușeni, spre înfrățire.

După obținerea aprobărilor din partea ierarhilor celor două centre eparhiale, respectiv Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, cei doi parohi Mircea Alexă Uță și Adrian Iațco s-au pus de acord asupra datei semnării documentului de înfrățire și asupra conținutului acestuia.

Odată finalizate aceste demersuri, părintele Adrian Iațco a solicitat și primit aprobarea Preasfințitului Părinte Episcop Veniamin pentru a veni la București să semneze documentul înfrățirii, însoțit de o delegație formată din trei preoți, respectiv: părintele protopop Adrian Iațco de Căușeni, Preacuviosul Părinte Protosinghel Efrem și Părintele Victor Bejan, paroh al parohiei cu hramul Sf. Ierarh Nicolae, din localitatea Anenii Noi, chiar de hramul parohiei noastre, dedicat Sfântului Ierarh Ambrozie al Mediolanului.

După oficierea Sfintei Liturghii, în prezența PC Pr. Ion Armași, Protopop al Protoieriei Sector IV Capitală, cei doi parohi au ținut câte un cuvânt, au dat citire actului de înfrățire și au semnat documentele.

În cuvântul său, părintele paroh Mircea Alexă Uță a făcut o scurtă retrospectivă istorică privind «grija Sfântului Sinod al Bisericii noastre, mai ales după anul 1990, față de românii din afara granițelor țării, în special față de cei din Basarabia, făcând gesturi concrete, care au devenit istorice: reactivarea Mitropoliei istorice a Basarabiei și înființarea de eparhii în Republica Moldova, sub jurisdicția canonică a Patriarhiei Române. Aceste acte au născut oportunități în vederea stabilirii unor înfrățiri între comunitățile locale parohiale, în direcția reunirii românilor de pe cele două laturi ale Prutului, iar parohia noastră se înscrie în acest demers». În continuare, părintele paroh Mircea Uță a mai spus: „Bucuria noastră este dublă pentru că, dincolo de sărbătoarea hramului, am luat parte și la acest moment pe care l-am rânduit împreună cu părintele Adrian Iațco. Actul semnat de noi nu simbolizează altceva decât frumusețea comuniunii dintre românii de pretutindeni, în special dintre noi și frații noștri de peste Prut”. „Părintele Adrian Iațco este un preot tânăr, care are conștiința unității de credință, de limbă, de cultură și de frățietate a poporului român. Bucuria de a-l avea în mijlocul nostru pe părintele paroh din Căușeni este cea a realizării unei unități între românii de pe cele două maluri ale Prutului”.

La rândul său, părintele paroh Adrian Iațco și-a exprimat bucuria de a fi prezent la București pentru înfăptuirea acestui act de înfrățire, cu profunde semnificații culturale, educaționale, sociale și de comuniune frățească. «Suntem deosebit de bucuroși că, cu stăruința și acceptul părintelui Mircea, acest act a putut să fie realizat. Vrem să vă spunem că suntem o parohie tânără, în formare, care are nevoie de sprijinul dragostei fraților de peste Prut, pentru că ne leagă istoria, ne leagă sângele, ne leagă neamul, limba, cultura și ne propunem în viitor să construim unele proiecte culturale, misionare, bisericești, pastorale și să împrumutăm, mai ales eu de la părintele Mircea, din vasta lui experiență de activitate, pentru a duce la bun sfârșit și a împlini misiunea de păstor al bisericii cu hramul «Acoperământul Maicii Domnului» din orașul Căușeni».

În continuare, părintele coslujitor Cosmin Grigorescu a dat citire actului de înfrățire:

«Astăzi,7 decembrie 2021, la București, după ce am invocat harul Duhului Sfânt în cadrul Sfintei Liturghii oficiate cu prilejul prăznuirii Sfântului Ierarh Ambrozie al Mediolanului, noi, Pr. Paroh Mircea Alexă Uță, Parohia Apărătorii Patriei II – Sfântul Ambrozie, din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, Municipiul București, România și Pr. Paroh Adrian Iațco, Parohia «Acoperământul Maicii Domnului» din cadrul Episcopiei Basarabiei de Sud, orașul Căușeni, Republica Moldova, subscriem prezentul A C T  D E  Î N F R Ă Ț I R E.

Prin acest act ne propunem un dialog pastoral între comunitățile noastre parohiale și o cunoaștere reciprocă a culturii și spiritualității celeilalte comunități, în deplin respect față de tradițiile proprii și în deplină unitate de credință și iubire de neam, valori care ne unesc.

Înfrățirea creează întâlniri între credincioșii parohiilor noastre, în special între tineri, prin care să valorizăm moștenirea spirituală a aceluiași neam românesc, de la sfinții voievozi Ștefan cel Mare, Neagoe Basarab și Constantin Brâncoveanu și de aceeași credință împărtășită cu sfinții născuți de acest popor, de la Sfântul Ioan Casian, până la Sfântul Episcopul martir Dionisie Erhan al Cetății Albe și de aceeași limbă românească meșteșugită de atâția vlădici, cronicari și poeți și vorbită «de la Nistru pân’ la Tisa».

Înfrățirea oferă posibilitatea realizării unor vizite reciproce ale preoților și ale enoriașilor celor două comunități, pentru a se împărtăși reciproc de experiența pastorală, prin participarea la diferite slujbe religioase, la hramuri, la pelerinaje, sau la diferite evenimente organizate de către cele două comunități parohiale.

Înfrățirea permite crearea unor oportunități de colaborare și implicare în proiecte pastorale comune: misionare, culturale, educaționale și social-filantropice.

Fie ca Duhul Sfânt să coboare asupra comunităților noastre parohiale, pentru ca împreună să putem mărturisi credința în Domnul nostru Iisus Hristos, care a spus: «Ca toți să fie una»  (Ioan XVII,21) !»

Parohia Apărătorii Patriei II    Parohia Acoperământul Maicii Domnului

               București                                                               Căușeni

Paroh Pr. MIRCEA ALEXĂ UȚĂ                               Paroh Pr. ADRIAN IAȚCO

În continuare cei doi preoți parohi s-au îndreptat spre masa așezată sub policandrul din mijlocul bisericii, unde au semnat Actul înfrățirii în două exemplare, au aplicat sigiliile parohiilor și apoi și-au schimbat documentele între ei.