În conformitate cu prevederile adresei Arhiepiscopiei Bucureștilor, Sectorul Administrativ-Bisericesc, Temei nr. 10.780/01.11.2021, privind calendarul alegerilor organismelor deliberative și executive din parohiile și eparhiile Patriarhiei Române, aprobat prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Temei nr. 9678/2021,

În temeiul dispozițiilor cuprinse în conținutul Deciziei Chiriarhale nr. 20/2021 a Preafericirii Sale, Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, privind convocarea la data de 16 sau 23 ianuarie 2022 a Adunărilor Parohiale Electorale,

Convocăm Adunarea Parohială electorală din Parohia Apărătorii Patriei II în ziua de 16 ianuarie 2022, la ora 12. Adunarea se va tine îndată după oficierea Sfintei Liturghii în biserica parohială Adormirea Maicii Domnului şi se va ocupa numai cu alegerile membrilor Consiliului şi Comitetului Parohial, fără a se mai discuta şi alte chestiuni.                                                        Paroh Pr. Mircea Alexă Uță