La parohia noastră va avea loc în perioada 11-15 iulie 2022,  începând cu orele 9.00, cursul de vară «Jocuri Teatrale», un proiect cultural de educare prin artă a elevilor din ciclurile primar și gimnazial, care se va derula ca urmare a Acordului de colaborare semnat între Arhiepiscopia Bucureștilor și Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” (UNATC) din București.

Doar patru parohii din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor au fost selectate de către Sectorul Învățământ și activități cu tineretul să participe la acest proiect. Prin acesta se încearcă ca, pe lângă metodele clasice de învățare, copiilor să li se ofere, pe parcursul câtorva zile din vacanța de vară, mai multe ”alternative care să le faciliteze – într-o manieră destinsă și plăcută – acumularea de cunoștințe, formarea de abilități și deprinderi, precum și însușirea unor valori fundamentale”, prin care aceștia să își dezvolte personalitatea și se apropie mai mult de Biserică. Mai mult decât atât, proiectul dorește să ofere parohiilor un cadru de dezvoltare și implementare a viitoarelor proiecte dedicate tinerilor.

Luni 11 iulie 2022 va demara acest proiect în cadrul căruia instituția de învățământ amintită mai sus va pune la dispoziția parohiei noastre cadre didactice și studenți, care vor descoperi printre elevii școlilor gimnaziale 113 și 133 aflate pe raza parohiei, tineri talentați pe care să-i învețe, prin joc, cum să realizeze proiecte culturale, precum evenimente și programe artistice, filme și piese de teatru, momente de improvizație, jocuri educative, lecții de comunicare și dezvoltare personală ș.a.

La acest proiect vor participa aproape 70 de elevi și tineri din cadrul parohiei noastre.