Arhiepiscopia Bucureștilor, prin adresa nr.4299/2023, a comunicat faptul că în data de 27 februarie 2023, Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române a aprobat adjudecarea lucărilor de pictură murală de la Capela parohiei noastre, cu hramul «Martiri și Mărturisitori din Temnițele Comuniste», pe seama domnului pictor Aurel Dumitrescu.

Comisia de Pictură luând act de Procesul-verbal al Consiliului parohial privind necesitatea executării lucărirlor de pictură, de Adresa preotului paroh Mircea Uță, avizată de protoierie, prin care solicită binecuvântarea Chiriarhului pentru întocmirea proiectului de lucrări de pictură; adresa parohiei către Centrul eparhial prin care solicită binecuvântarea și înaintarea către Comisie a dosarului; documentele care fac dovada eligibilității domnului Aurel Dumitrescu, pictor bisericesc de categoria a III-a, a aprobat adjudecarea lucărirlor de pictură murală, tehnica a secco, de la Capela mortuară a parohiei noastre pe seama domnului Aurel Dumitrescu.

Lucrările vor putea începe după semnarea și aprobarea Contractului de lucrări dintre parohie și pictor.