H R I S O V

Cu vrerea Tatălui, cu lucrarea Fiului şi cu desăvârşirea Sfântului Duh, astăzi, 6 decembrie 2009, în luminata zi a prăznuirii Sfântului Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei, resfinţitu-s-a biserica Parohiei Apărătorii Patriei II – Sf. Ambrozie din Bucureşti, de către P.S. Episcop Varsanufie Prahoveanul, Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi şi cu participarea a numeroşi credincioşi. La Sfânta Liturghie a asistat şi o delegaţie a Bisericii Ambroziene, condusă de către Mons. Giuseppe Bettoni, paroh al Parohiei S.Angela Merici din Milano.

Resfinţirea bisericii parohiale a avut loc ca urmare a executării unor importante lucrări la sfântul locaş. Astfel, în data de 17 noiembrie 2008, au început lucrările de restaurare - conservare a picturii bisericii, executate de către echipa pictorului restaurator Elena Vasilescu. Restaurarea iconostasului şi poleirea acestuia a fost executată de către tânărul Aurel Dumitrescu. Turla bisericii a fost izolată termic şi tencuită pe exterior, a fost înlocuită tabla de pe acoperişul Sfântului Altar şi a fost grunduit şi vopsit acoperişul turlei şi al întregii biserici; au fost făcute reparaţii la pereţii sfântului locaş şi realizată izolaţia termică în zonele afectate de umiditate; au fost scoase ancadramentele de lemn ale arcadelor de la intrarea în biserică, a fost extins lumânărarul bisericii şi făcute reparaţii la cel existent. Pe locul fostului pridvor, care se afla într-un grad avansat de deteriorare, a fost rezidit, din temelie, un alt pridvor din cărămidă, realizându-se totodată şi pictura interioară a acestuia, iar la ferestre au fost montate vitralii. Au fost executate lucrări de extindere şi pictare a proscomidiarului şi montarea unei uşi la Sfântul Altar; în proscomidiar a fost executat un baldachin şi mobilier specific. Sfântul locaş a fost  împodobit cu odoare sfinte, sfinte vase, veşminte şi acoperăminte pentru Sfânta Masă.

Înscriem acestea în semn de aleasă recunoştinţă faţă de Atotputernicul Dumnezeu, care ne-a ajutat să redăm sfântului locaş chipul cel frumos şi luminos, care te îndeamnă la rugăciune. Se cuvine ca în această sfântă zi să-l pomenim, mai întâi, pe înaintaşul nostru, părintele Constantin C. Matei, care împreună cu enoriaşii săi, a contribuit la ridicarea acestui Sfânt Locaş, în anul 1948, precum şi pe toţi aceia care, de-a lungul deceniilor, dar mai ales în ultimul an, cu dragoste şi jertfelnicie, au ajutat la restaurarea şi înfrumuseţarea sfântului locaş.

Aducem cuvânt de mulţumire şi delegaţiei Bisericii Ambroziene de la Milano, pentru lucrarea sfântă pe care a făcut-o în urmă cu cinci ani, când, în cadrul unei procesiuni, a adus părţi din moaştele Sfântului Ierarh Ambrozie, pentru a fi aşezate definitiv în această biserică, spre venerare, de către credincioşii parohiei noastre. De atunci, Sfântul Ambrozie veghează şi ocroteşte pe aceştia, iar rugăciunile marelui Sfânt au devenit balsam tămăduitor pentru sufletele noastre.

Dumnezeu să primească rugăciunile noastre şi să binecuvânteze pe toţi: ctitori, pictori, restauratori, constructori, donatori, ostenitori şi binefăcători, care au ajutat la realizarea acestei lucrări sfinte.

„Binecuvântează, Doamne, pe cei ce iubesc podoaba casei Tale; Tu pe aceştia îi preamăreşte cu dumnezeiască puterea Ta” (Sf. Ioan Gură de Aur). Amin.

 Paroh Pr. MIRCEA ALEXĂ UŢĂ

 Bucureşti, 6 decembrie 2009