CORALA BĂRBĂTEASCĂ

«SANCTUS AMBROSIUS»

I.   Argument

Încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea cultura muzicală în Biserica Ortodoxă Română intra într-o nouă etapă a dezvoltării sale, prin pătrunderea în cultul divin, alături de cântarea monodică de strană, a cântării coral-armonice. Cântarea corală bisericească a avut şi are o importanţă deosebită pentru cultul divin, întrucât ea îi dă mai multă amploare, mai mult fast şi îl face mai plăcut. Ghenadie Enăceanu spunea că „sunt cântări care, executate de corurile vocale, provoacă în sufletul creştinului o înduioşare, îl pun în poziţie ca să simtă raporturile dintre Creator şi creatura... Altele, din contră, îi mişca sufletul într-o altfel de direcţie, încât se simte într-o poziţie străină creştinismului, i se pare că se află într-un teatru, la o operă, unde omul, încrezut în geniul său, se leagănă în simţămintele de creator şi unde raporturile între credincios şi Dumnezeu sunt rupte. Iată motivele pentru care Biserica face totdeauna distincţie între cântarea sa şi cea profană şi care în mod esenţial face ca muzica profană să nu poată fi admisa în Biserică”.

II. Fondarea coralei

Corala „Sanctus Ambrosius”, s-a constituit la inițiativa preotului paroh în anul 2003, odată cu fondarea Organizaţiei de Tineret „Sfântul Ambrozie”, cu sprijinul studenților de la teologie, care făceau practica liturgica la parohia noastră. Înainte de constituirea Coralei, la sfintele slujbe, fostul paroh avea un cor de câțiva copii, care cântau în jurul unei profesoare de muzică nevăzătoare, care se ajuta în executarea melodiilor de o orgă electronică.

Actuala corală este bărbătească și are un portofoliu bogat şi variat de cântări bisericeşti, interpretate în cadrul Sfintei Liturghii şi a Sfintelor Taine şi Ierurgii.

În decursul timpul, corala parohiei a avut un număr diferit de membri, variind între 4 și 16 persoane.

III. Componența actuală a coralei

Corala ”Sanctus Ambrosius” este formată din următorii interpreți:

Tenori primi: Georgian Chioreanu, Alexandru Radu și Vlad Ioniță

Tenor secund: Ciprian Reghină

Bariton: Cristian Postolache

Bas: Emil Păduraru

Dirijorul (şi solist bass): Ionuţ Postolache,

care s-a preocupat de recrutarea membrilor, formarea lor şi închegarea grupului coral actual.

 IV.  Repertoriul coralei

Corala „Sanctus Ambrosius” susține, în principal, programul liturgic al bisericii Parohiei Apărătorii Patriei II, interpretând, coral, piese muzicale din Repertoriul coral publicat de către maestrul Nicu Moldoveanu.

Corala a susținut concerte de muzică religioasă în parohie, la diferite sărbători, precum și cu prilejul unor evenimente importante din viața comunității parohiale, cum ar fi : vizita Eminenței Sale Card. Dionigi Tettamanzzi, Arhiepiscop de Milano, vizita Eminenței Sale Card. Francesco Coccopalmerio, Președintele Consiliului Pontifical pentru Texte Legislative, de asemenea, cu prilejul vizitelor delegației Bisericii Ambroziene, condusă de mons. Giuseppe Bettoni și al aducerii moaștelor Sf. Ier. Ambrozie, vizita Mons. Antonio Mattiazzo, Arhiepiscop de Padova, etc.

Corala a susținut în anul 2006 mai multe concerte în Italia, la Milano, cu prilejul Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor, la invitația Parohiei S. Angela Merici.

În țară, a susținut mai multe concerte dintre care amintim:

Concertul de colinde de la Palatul copiilor, cu prilejul Crăciunului și îndată după interpretarea piesei de teatru „Ambrozie - episcop” jucată, în parte, de membrii coralei (2010);

Concertul de colinde în cadrul Festivalului de artă sacră de la Covâsânţ, jud. Arad (2010);

Concertul de colinde de la Valea Plopului (2011);

Concertul de colinde cu prilejul Festivalului de pricesne «Blândul Păstor» de la Parohia Apărătorii Patriei II (2011).

A scos Compact discul «Acatistul Sfântului Ierarh Ambrozie al Mediolanului», București, 2013.