Luni, 10 iunie, Comitetul de conducere al Organizației parohiale de Tineret «Sfântul Ambrozie» s-a reunit sub îndrumarea părintelui paroh Mircea Uță, împreună cu părintele Cosmin Grigorescu, în biserica parohială, într-o ședință de evaluare a activității din ultimul an al Organizației și de planificare a activității pentru lunile următoare. S-a făcut un scurt bilanț al activităților din anul care a trecut; din discuții s-a constatat că există potențial pentru o mai bogată activitate; s-au completat locurile rămase vacante din cadrul Comitetului de conducere al Organizației în urma retragerii unor membri; s-a pus problema atragerii de noi membri dintre tinerii care participă la slujbele oficiate în parohia noastră. Cei prezenți și-au reafirmat disponibilitatea de implicare în măsura timpului de care dispun. Mai multe idei de activități au reieșit din discuție, ele centrându-se pe deschiderea Organizației la colaborarea cu organizațiile similare din țară și din străinătate, pe implicarea în viața socială a membrilor parohiei noastre, cu accent mai ales pe cei bătrâni și singuri și în implicarea în activitățile administrativ-gospodărești din parohie. Părintele Mircea Uță a subliniat din nou nevoia ca membrii înșiși să își asume voluntar, cu curaj și dragoste atât inițiative, cât și responsabilități, nemaiașteptând idei de activități și chemare la implicare doar de la preoții bisericii. În postul de secretar al Organizației a fost aleasă domnișoara Oana Simionescu, care a redactat proces verbal al ședinței.